Ekologiskt hållbart

Med årskiftet har vi valt att inleda ett sammarbete med Karlfältsgård.
Detta gör vi för att öka medvetenheten om ekologisk hållbarhet.
Bland annat genom att köpa in hela djur, och använda allt från märgpipan i grytan till att dekorera golvet med skinnet.